آدرس نمایندگی رویال سفر
آدرس

آنکارا – بلوار آتاترک شماره19/169 روبروی مجلس ملی ترکیه

شماره تماس نمایندگی رویال سفر
تلفن
4191006
ایمیل نمایندگی رویال سفر
ایمیل
ankara@royall.ir
دسترسی پایانه

مترو,تاکسی

آدرس دفاتر و آژانس ها

پرداخت موبایلی

مناطق گردشگری

مناطق گردشگری

 

تصاویر