1 مورد یافت شد

اجرایی کردن طرح فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوسهای شرکت رویال سفر ایرانیان

https://royall.ir/news/اجرایی-کردن-طرح-فاصله-گذاری-اجتماعی-در-اتوبوسهای-شرکت-رویال-سفر-ایرانیان

اجرایی کردن طرح فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوسهای شرکت رویال سفر ایرانیان 99/01/23- 09:13 تعداد بازدید: زمان مطالعه : فروش بلیت به صورت تک صندلی برای کلیه مسیرها با توجه به شیوع...