2 مورد یافت شد

آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است !

https://royall.ir/knowledge/آتشی-در-ایران-که-۱۵۰۰-سال-است-خاموش-نشده-است-!

آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است ! آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است ! 1398/12/13 - 13:19 - تعداد بازدید: آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است ! این آتش در شهر پر آوازه ی یزد در یک آتکشده ی تاریخی قرار...

نقطه‌ی مرکز ایران کجاست؟

https://royall.ir/knowledge/نقطه‌ی-مرکز-ایران-کجاست؟-

نقطه‌ی مرکز ایران کجاست؟ 1398/12/12 - 13:31 تعداد بازدید: زمان مطالعه : از لحاظ مختصات جغرافیایی، نقطه‌ی وسط ایران دقیقاً در شهر یزد، و در میدانی به‌نام مارکار قرار دارد....