1 مورد یافت شد

افتخاری دیگر به مجموعه افتخارات شرکت رویال سفر ایرانیان افزوده شد

https://royall.ir/news/افتخاری-دیگر-به-مجموعه-افتخارات-شرکت-رویال-سفر-ایرانیان-افزوده-شد

هفته حمل و نقل و رانندگان به حاج آقا مومنی ازسوی مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تندیس هفته حمل و نقل و رانندگان از سوی جناب آقای نوروزی مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به حاج آقای مومنی اهدا گردید. در لوح تقدیر ضمیمه تندیس...