2 مورد یافت شد

کویر ورزنه ، سفر به بهشت شنی ایران

https://royall.ir/knowledge/کویر-ورزنه-،-سفر-به-بهشت-شنی-ایران

کویر ورزنه ، سفر به بهشت شنی ایران 1400/04/21 - 17:22 تعداد بازدید: زمان مطالعه : در این مطلب می خواهیم شما را با خود به کویری ببریم که فاصله چندانی از تهران ندارد و با طی مسافت...

آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است !

https://royall.ir/knowledge/آتشی-در-ایران-که-۱۵۰۰-سال-است-خاموش-نشده-است-!

آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است ! آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است ! 1398/12/13 - 13:19 - تعداد بازدید: آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است ! این آتش در شهر پر آوازه ی یزد در یک آتکشده ی تاریخی قرار...