1 مورد یافت شد

افتخاری دیگر به مجموعه افتخارات شرکت رویال سفر ایرانیان افزوده شد

https://royall.ir/news/افتخاری-دیگر-به-مجموعه-افتخارات-شرکت-رویال-سفر-ایرانیان-افزوده-شد

لوح تقدیر ضمیمه تندیس چنین نوشته شده است: از اینکه به پشتوانه خودباوری شخصی و ملی، عزم راسخ، شناخت صحیح از مقتضیات زمان و مکان، امکانات و مقدورات و ضرورتها و نیازهای داخلی درخصوص حمل و نقل جاده ای با سلاح پشتکار و آراسته به اخلاق و وجدان کاری در گذر از...