•   دفتر مرکزی(پایانه بیهقی): 84091-021   و 88543690-021

  •   روابط عمومی: 09168234905

  •   واحد دربستی : 88544953 021 و 09101005020                                                                          

  •   واحد سواری: 1891-021
  •  پایانه پونک: 44612171 021

  • پایانه غرب: 02144663075

 

  •  ایمیل روابط عمومی :  Info@Royall.ir

  • ایمیل مدیریت: Royall@royall.ir

 

  
 
 
 
 
 
 


vertical banner