باشگاه مسافرین

هر مسافر با عضویت در این باشگاه می تواند از مجموعه شرکت های رویال سفر ایرانیان در زمان خرید از تخفیفات ویژه استفاده نموده و ضمنا در جشنواره اهدای جوایز نفیس نیز شرکت نماید.

اعضای باشگاه مسافرین به ازای هر سفر می توانند تا 10 درصد از تخفیفات به ازای هر خرید بهره مند شده و در زمان تماس با هر نمایندگی تنها نیاز به ارائه شماره عضویت دارند.

عضویت در باشگاه مسافرین به راحتی امکان پذیر بوده و در تمام نمایندگی های این شرکت شما می توانید اقدام به ثبت نام نمایید.

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام